Andullatie afbeelding matras

ANDULLATIE WAT IS DAT?

Andullatie is een nieuwe, niet-medicamenteuze, compleet pijnloze en niet-invasieve methode, die via de andullatiemassage matras plaats vindt. De werking van het andullatie therapiesysteem is gebaseerd op de combinatie van infra-roodwarmte type A en mechanische vibraties. De opgewekte biologische resonantie veroorzaakt…