NIEUWSBRIEF MEI 2018

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren wat u in onze praktijk kan vinden en belangrijker nog, wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

25 mei 2018 gaat de wet AVG (de internationale naam is GDPR – General Data Protection Regulation) gelden. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle organisaties binnen de EU, die werken met persoonsgegevens, moeten vanaf die datum “AGV-proof “ zijn.

Achter de schermen is er binnen onze praktijk hard gewerkt om, daar waar dit nodig was,  technische en organisatorische aanpassingen te realiseren. Alle gegevens werden al verwerkt in een systeem waarvan de beveiliging in orde was. Echter naast de beveiliging hebben wij de plicht u te informeren over hoe wij omgaan met deze privacy regels.

Dit betekent dat wij u schriftelijk hierover zullen informeren middels een privacyverklaring en een behandelovereenkomst. Binnenkort zult u deze ontvangen wanneer u op de praktijk bent voor een behandeling. Deze zal u dan vervolgens moeten ondertekenen, zodat wij aan de controlerende Autoriteit Persoonsgegevens kunnen aantonen aan deze informatieplicht te hebben voldaan.

Een goede dienstverlening aan u, ligt ons na aan het hart. Dit geldt uiteraard ook voor het betrouwbaar en integer verwerken van alle data.

Voor vragen over de AVG, kunt u bij uw fysiotherapeut of de secretaresses terecht.

 

Bezoek ook onze website:

https://www.havermansparamedischcentrum.nl/

en geef u op om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen.

Voor afspraken: 0167-567521